Erkenning en Certificering

Wij maken enkel gebruik van hoogwaardige producten van onder andere, HCS, Brand-Rex, Siemon. Van Siemon zijn wij geautoriseerd installateur en zijn dan ook bevoegd, genoemd systeem te ontwerpen, te implementeren en te certificeren. Bij certificering van dit systeem wordt, gezamenlijk met de leverancier, een systeemgarantie van  15 jaar gegeven. Voordat een garantiecertificaat wordt afgegeven dient de netwerk bekabeling volledig getest en gemeten te worden. Wij beschikken hiervoor over  meetapparatuur waarmee systemen tot zelfs een bandbreedte van 750 Mhz gemeten kunnen worden.